Politinės technologijos

Interesų technologijos

Skandalų technologijos

Reklaminės technologijos

Gandai ir intrigos

Informaciniai karai

Žvilgsnis į žiniasklaidą

Žurnalistų ir leidėjų teismai

Žiniasklaidos sukelti skandalai


Dvigubi standartai Lietuvoje


Seimo konsultantai nedeklaruoja interesų 
Eglė Ivanauskaitė, Vakaro žinios, 2016 09 28 
Seime nemažai visuomeninių konsultantų, kurie neatskleidžia visuomenei savo privačių interesų. Tokių šiuo metu - 30. Šiuos duomenis susumavo Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, bendradarbiaudama su Seimo kanceliarija.
Du pastaruosius mėnesius buvo tikrinama, kaip Seimo narių veiklos aplinkoje įgyvendinama privačių interesų deklaravimo prievolė. Viena iš tikrintų probleminių grupių - Seimo narių ir frakcijų visuomeniniai konsultantai.
Lyginant šiandieninius skaičius su liepos mėnesio statistika, matyti reikšmingas pokytis. Tuo metu iš daugiau nei pusės tūkstančio (695) visuomeniniais pagrindais Seime dirbančių konsultantų privačių interesų deklaracijų nebuvo pateikę du penktadaliai (274 asmenys).
„Ryškėja aktyvios VTEK prevencinės veiklos rezultatas: per du mėnesius daugiau nei trečdaliu išaugo pateiktų deklaracijų skaičius. Liepą interesus deklaravę buvo 61 proc. Seimo narių ir frakcijų visuomeninių konsultantų. Rugsėjo pabaigoje - po to, kai nedeklaravusiųjų skaičių ir konkrečias jų pavardes nurodėme Seimo nariams ir frakcijoms, - matome, kad šis skaičius pasiekė 97 proc. Tai yra svarbias - nors ir neatlygintinai - pareigas einantys asmenys, politikams patarinėjantys visuomenei reikšmingais klausimais. Taigi visuomenės atstovai turi žinoti, kokie privatūs interesai šiuos konsultantus saisto.
Pavardes trisdešimties asmenų, kurie po visų raginimų deklaruoti vis dar nėra pateikę deklaracijų, šiandien ketiname paskelbti VTEK tinklalapyje internete,“ - sakė VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius.
Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą prievolę deklaruoti privačius interesus turintys asmenys deklaraciją teikia per mėnesį nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo eiti pareigas dienos. Tiek pat laiko skirta pateiktoms deklaracijoms patikslinti, jei pasikeitė asmens deklaruotini duomenys ar atsirado naujų. Jei tai - aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti ne vėliau kaip per savaitę. Prievolė atskleisti privačius interesus valstybės politikų visuomeniniams konsultantams prieš ketverius metus buvo įtvirtinta įstatymu.
„Visus trisdešimt Seimo visuomeninių konsultantų, kurie dar nėra pateikę privačių interesų deklaracijų, mes raštu įspėsime apie neįgyvendintą prievolę. Jei po to vis dar bus nedeklaravusiųjų, spręsime šių asmenų atsakomybės klausimą. O ateityje ketiname talkinti Seimo kanceliarijai vykdant atitinkamus mokymus ir suteikti reikalingą metodinę pagalbą dėl tinkamo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų įgyvendinimo deklaravimo prievolę turintiems asmenims“, - sakė VTEK pirmininkas.
Liepos-rugsėjo mėnesiais VTEK organizuotas privačių interesų deklaracijų patikrinimas - viena iš priemonių siekiant įvertinti interesų konflikto pasireiškimo riziką Seimo narių veiklos aplinkoje.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas