Apie Vytautą Landsbergį


1. – Viagrą gersim...
– Ir Lietuvą pakelsim?
– Ne, Landsbergį nuleisim...
2. Neseniai V.Landsbergis susitiko su V.Žirinovskiu. Trumpo pokalbio metu V.Landsbergis dar kartą išgyveno Sausio 13-osios įvykius.
3. Kartą jaunasis korespondentas klausia Landsbergio, kuri, jo manymu, yra pati prasčiausia partija Lietuvoje. Tas atsako:
– Bet mes mokame gražiai šokti ir dainuoti...
4. VIENĄ KARTĄ EINA LANDSBERGIS IR SUSITINKA INDĖNĄ. NU NIEKAIP NESUSIŠNEKA. INDĖNAS RODO LANDSBERGIUI PIRŠTĄ Į VIRŠŲ, LANDSBERGIS DU. INDĖNAS RANKĄHORIZONTALIAI. LANDSBERGIS TAIP PAT HORIZONTALIAI, TIK TRUPUTĮ PIRŠTAI PAKELTI. TAI ŽODŽIU NESUSIŠNEKĖJO IR GRĮŽĘS LANDSBERGIS Į SEIMĄ PASAKOJA: SUSITIKAU GAIDĮ TOKĮ TAS SAKO: AŠ TAU AKĮ IŠDURSIU, AŠ: "AŠ TAU ABI IŠDURSIU." JIS: "AŠ TAVE PERPUSĘ PERKIRSIU" AŠ: "AŠ TAVE GABALIUKAIS SUKAPOSIU." O INDĖNQAS PASAKOJA: SUSITIKAU TOKĮ DURNIŲ. AŠ JO KLAUSIU: "KAS TU? JISAI SAKO: "OŽYS" "LYGUMŲ?" NE, KALNŲ.
5. Kartą Tomukui teko skristi vienu lėktuvu kartu su pačiu Lietuvos šviesuoliu, protu, garbe ir orumu - pačiu Vytautu L.
"Kaip man pasisekė" - pagalvojo Tomukas. - "Kiek sužinosiu naujo, gražaus, patriotiško, lietuviško". Tuo metu Vytautas L. pradėjo spręsti kryžiažodį. "Jis tikrai kažko manes paklaus ir aš turėsiu progą pabendrauti su pačiu Vytautu L." - svajojo Tomukas. Staiga Vytautas L. atsisuka į Tomuką.
- Gal galėtumėt pasakyti - žmogaus kūno dalis iš 5-ių raidžių prasideda raide B?
"O Jezau" - išsigando Tomukas - "negi aš Vytautui L. sakysiu šį baisu žodį, turi gi būti kokia nors kita kūno dalis iš raidės B". Ir džiaugsmingai sušunka:
- Bamba!!!
- A, teisingai.Gal turite trintuką?
6. Ateina Landsbergis, Adamkus ir Sustauskas pas Dieva.
Sustauskas klausia:
-Dieve, kada i mano partija prades stot jaunimas?
Dievas pagalvojo ir sako:
-Tu jau nesulauksi...
Apsiverke Sustauskas. Adamkus klausia:
-Dieve, kada as ismoksiu normaliai lietuviskai kalbet?
Vel pagalvojo Dievas ir sako:
-Tu jau nesulauksi..
Apsiverke Adamkus. Klausia Landsbergis:
-Sakyk, Dieve, kada as Lietuvos prezidentu busiu?
Pagalvojo Dievas.... ir apsiverke.
7. Pagavo amerikiečiai bin Ladeną, nuprausė, apkirpo barzdą, sušukavo, apžiūrėjo... Pasirodo - Landsbergis!
8. Kartą jaunasis korespondentas klausia Landsbergio, kuri, politiko manymu, yra pati prasčiausia partija Lietuvoje.
Landsbergis atsako:
- Bet mes mokame gražiai šokti ir dainuoti...
9. Eina Vytauto prospekto šaligatvio vienoje pusėje V. Landsbergis, o kitoje - „bobulka“. „Bobulka“ pažiūrėjo į Landsbergį ir iškėlė vieną kumštį į viršų.
Landsbergis irgi kumščiu pamojo. O „bobulka“ nepėsčia buvo - ir antrą kumštį iškėlė. Lansbergis, kaip labai inteligentiškas tautietis, tik pasukiojo pirštu prie smilkinio ir nuėjo.
Grįžta Landsbergis namo ir pasakoja Gražinai:
- Žinai, sako, susitinku „bobulką“, o ta man rodo - į snukį gausi. Aš jai - pati gausi. Jinai - tu manęs nežinai, aš du kartus daugiau duosiu. Nu ką, galvoju, pasimaišė bobulytei, ir nuėjau.
Grįžta „bobulka“ namo ir pasakoja:
- Žinot, susitikau Landsbergį, rodau - laikai valdžią. Tas man - laikau. Aš jam - laikyk stipriau. O jis - Tai kad proto neužtenka...

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį A.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informacijąA.Lukašenka: dėl švedų „pliušinių meškiukų“ akcijos Lietuvai „maža nepasirodys“ Lenkijos URM leidinys „lietuvių okupacija“ Vilniaus krašte Laukiame papildymų su politikų citatomis ir anekdotais Pastebėjus netikslumus, siųskite pataisymus ar informaciją
© Baltijos media centras transportas | transporter | keliai ir tiltai | meridian | eLibrary.lt | fondas